Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Klíčové schopnosti ve 21. století a model KPCK

Tento text jsem napsal jako reakci na 7. a 8. lekci kurzu RVP_VT21, jež se zabývají tématy Vzdělávací politika státu pro 21. století a Budoucnost vzdělávacích technologií.

Touto reflexí bych se rád blíže podíval na klíčové schopnosti ve 21. století doporučené Evropským parlamentem a radou.

Jednotlivé schopnosti se skládají z různých dovedností, pro lepší přehlednost jsem je vyjádřil v podobě sloves. Některé schopnosti se žáci již učí (nebo by se mohli učit) v některém z běžně vyučovaných předmětů. Vybral jsem takové předměty, které se učí na všech nebo téměř všech základních školách.

1. Komunikace v mateřském jazyce
 - poslouchat, mluvit, číst, vyjádřit, interpretovat, argumentovat
 - předmět český jazyk

2. Komunikace v cizím jazyce
 - poslouchat, mluvit, číst, vyjádřit, interpretovat, argumentovat
 - předmět anglický jazyk, německý jazyk apod.

3. Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií
 - řešit, dokazovat, myslet, prezentovat, bádat, ptát se, postupovat
 - předměty matematika, fyzika, chemie, přírodopis

4. Schopnost práce s digitálními technologiemi
 - komunikovat, spolupracovat, editovat, kritizovat, reflektovat, tvořit, inovovat
 - předmět informatika

 5. Schopnost učit se
 - organizovat, plánovat, učit se, spolupracovat, zkoušet, pracovat, sdílet, dosahovat, naplňovat, (sebe)reflektovat, radit, motivovat

6. Sociální a občanské schopnosti
 - komunikovat, tolerovat, důvěřovat, spolupracovat, respektovat, rozumět, chápat
 - předměty občanská výchova, etická výchova

7. Smysl pro iniciativu a podnikavost
 - snít, tvořit, plánovat, řídit, pracovat, vést, prověřovat, komunikovat, projednávat, hodnotit, informovat, ptát se

8. Kulturní povědomí a vyjádření
 - myslet, prožívat, cítit, poslouchat, sledovat, číst, psát, sdílet, vyjadřovat, tvořit, projevovat, identifikovat (se)
 - předměty český jazyk, výtvarná výchova, pracovní činnost 

Schopnosti (5) Učit se a (7) Smysl pro iniciativu a podnikavost nemají v tuto chvíli zastoupení v žádném konkrétním předmětu. Mohou však být rozvíjeny skrze průřezová témata, ITV, projektová vyučování, netypické předměty, školní projekty, kreativní přístup učitelů, kroužky, volnočasové aktivity apod.

Dovolil bych si definovat svůj vlastní standard učitele ve 21. století:

1) Disponuje osmi klíčovými schopnostmi (viz výše)
2) Aktivně tyto schopnosti používá
3) Rozvíjí tyto schopnosti u sebe
4)  Rozvíjí tyto schopnosti u žáků

Dále jsem pro názornost upravil původní model TPCK a pojmenoval jej model KPCK.

 

KPCK_mensi_2

 

Učitelé potřebují nejen získat potřebné předmětové a pedagogické znalosti a klíčové schopnosti (kompetence). Potřebují se také naučit používat klíčové schopnosti v jednotlivých předmětech (KC) a v pedagogice (KP). A také používat klíčové schopnosti a pedagogické znalosti (jejich kombinaci) v předmětech (KPC).

V první části reflexe jsem nastínil úvahu, že konkrétní předměty mohou pomáhat rozvíjet konkrétní klíčové schopnosti. Model KPCK jde dále a nabízí myšlenku, že předmětové znalosti nejsou nástrojem pro rozvoj těchto schopností. Ale jsou spíše na stejné úrovni jako klíčové schopnosti. Čímž se otevírají nové oblasti zkoumání (KC, KP a KPC).

Chceme-li se skutečně řídit doporučeními Evropského parlamentu a rady, teoretické rozpracování a následná aplikace modelu KPCK by mohla být jednou z možných cest.


    hodnotil 1 uživatel

9 komentáře k příspěvku

 1. avatar

  Skvělé! Myslím, že máte úplnou pravdu. TPCK je naše polívčička vedená zájmem o propagaci ICT. Obecně je váš model KPCK zcela správný! Máte někdo nápad, jak ho dostat do Evropského parlamentu, když už do našeho se nám to asi nepovede, neb má jiné starosti?

 2. avatar

  Použití sloves je jistě namístě, pane kolego. Už v rámcových vzdělávacích programech jsou aktivní slovesa použita pro zvýraznění výstupů vzdělávání (to jsme ostatně odkoukali ze zahraničí).

 3. avatar

  Váš model KPCK se mi velmi líbí. Co kdyby se v tomto případě začlo od učitelů?  Možná by některé věci mohly jít řešit zdola nahoru..nebo je to moc velká utopie?

 4. avatar

  "jak ho dostat do Evropského parlamentu"

  1) Diskutovat o něm

  2) Rozpracujeme více oblasti KC, KP a KCP

  3) Příklady dobré praxe


  "Použití sloves je jistě namístě"

  Právě proto jsem aktivní slovesa použil. Vidím spojitost mezi RVP a KPCK (resp. klíčovými schopnostmi). Paradoxně chce stávající ministr školství testovat znalosti a ne schopnosti. I když chápu, že testovat znalosti je mnohem snazší.


  "Co kdyby se v tomto případě začlo od učitelů"

  Myslím, že jiná cesta do evropského parlamentu nevede. Body 1), 2) i 3) v tomto komentáři mohou naplnit jen a pouze učitelé v praxi. Velkou otázkou však zůstává, kdo zainteresovaným učitelům pomůže rozvinout schopnost učit se a smysl pro iniciativu a podnikavost. To nejsou samozřejmé schopnosti. Někdy může jít i o roky aktivního rozvoje.

 5. avatar

  Tak to je parádní :-)
  Přemýšlela jsem k jakému předmětu ( ům) přiřadit 5. - pokud je výuka vedena opravdu smysluplně , tak mi vycházejí téměř všechny.

 6. avatar

  Souhlasím s Vámi. Naplňováním RVP bychom měli v ideálním případě rozvíjet u všech dětí schopnost učit se (bod 5).

 7. avatar

  Účastnil se někdo z vás kurzu Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí (http://elearning.rvp.cz/katalog-kurzu/informace-o-kurzu?k=1), který taktéž pořádal portál RVP? Byl zaměřen jen na základní školy, nakonec podle slov tutorů i na střední - začal jsem a nedokončil. Tam se řešili konkrétní postupy a taky způsoby hodnocení. Což je v článku pana Cikali chybějící kapitolou, cíle článku jsou ale jiné a za to velmi děkuji - jsem pro diskuzi, rozpracovaní a příklady dobré praxe - o to vše se snažil portál RVP, který se teď už moci snažit nebude. Jak tedy dosáhnout řešení? Jinak se obávám, že podobné a velmi přehledné vize o KK,KC,KCP troskotají na způsobu hodnocení - nejen ministerstvo chce snadno hodnotitelné výsledky, ale i učitelé - což rozhodně nepovažuji za správné. Díky

 8. avatar

  To je dobrá poznámka. Určitě bych do kompetencí učitele ve 21. století přidal i schopnost hodnotit znalosti a schopnost hodnotit klíčové schopnosti žáka.

 9. avatar

  V diskusi už to koukám zaznělo. Vámi vytvořený model mi nepřipadá zcela v pořádku. Dovoluji si proto publikovat oponenturu.
   

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.